logo

1.
DNA, nükleotid adı verilen yapı birimlerinden
oluşur. Aşağıda bir DNA parçası gösterilmiştir.
Bu şekil üzerinde numarayla gösterilen kısımlardan
hangisi yanlış isimlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV → Gen
Soru Açıklaması
2.
Öğretmen fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik
bazları temsil eden kartları öğrencilere dağıtarak
birer DNA modeli yapmalarını istiyor.
Buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki
DNA modellerinden hangisi doğrudur?


Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
3.
Deoksiriboz şekeri, fosfat ve organik bazdan
oluşan DNA’nın yapı birimine verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nükleotid
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilenlerden hangisi nükleotidlerin
yapısında bulunan azotlu organik baz çeşitlerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fosfat
Soru Açıklaması
5.
Bir nükleotid,

I. fosfat,

II. şeker,

III. organik baz

moleküllerinin hangilerinden oluşur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
6.
Bir DNA parçası üzerinde bazı nükleotidlerin dizilişi
şekildeki gibidir.Buna göre numaralanmış kısımların nükleotid
dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I-TAC II-CCT
Soru Açıklaması
7.
Esra Öğretmen, görseldeki DNA’nın kendini eşlemesi sırasında yeni oluşan K ipliğinin “1. Zincir”, yeni oluşan L ipliğinin ise “2. Zincir”in kopyası olduğunu öğrencilerine anlatıyor.Bu görsel ile ilgili öğrenciler tarafından yapılan;

I. Yeni oluşan K ve L ipliklerinin nükleotid dizilişleri birbirinden farklıdır.

II. DNA’nın 1. ve 2. zincirlerinin nükleotid dizilişleri aynıdır.

III. Eşlenme tamamlandığında birbirinin aynısı olan iki DNA sarmalı oluşur.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve III.
Soru Açıklaması
8.
Zeynep, sınıfta şekildeki gibi bir DNA modeli yapmıştır.


Bu DNA modeline göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Erol: Renkli kartlar nükleotittir.
Soru Açıklaması
9.


Mehmet, yukarıdaki malzemelerden bir DNA çift sarmal modeli yapmıştır. Bu modeldeki sarı raptiye sayısı 50, yeşil raptiye sayısı 30’dur.
Mehmet’in yaptığı bu DNA modeli ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kullanılan mavi ve kırmızı raptiye sayısı eşittir.
Soru Açıklaması
10.


Mehmet yukarıdaki DNA modelini bir karton üzerinde hazırlıyor. Bu modelde iplerle birbirine bağlanan “bir raptiye, bir boncuk ve bir renkli kart” birlikte bir nükleotidi göstermektedir.
Buna göre, modelle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Boncuk sayısı gen sayısına eşittir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.