logo

1.
Mor çiçekli heterozigot bir bezelye ile beyaz çiçekli homozigot bir bezelye çaprazlanıyor.Bezelyelerde mor renk çiçek özelliği, beyaz renkli çiçek özelliğine baskındır.MM: Homozigot baskın

Mm: Heterozigot baskın

mm: Homozigot çekinikBu çaprazlamanın sonucu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Oluşan bezelyelerin beyaz renkli olma ihtimali 1/2’dir.
Soru Açıklaması
2.
Genotipi bilinmeyen sarı tohumlu bezelyelerde yapılan bir çaprazlama sonucunda oluşan bezelyelerin
bir kısmının yeşil tohumlu olduğu gözlenmiştir. Buna göre başlangıçta çaprazlanan bezelyelerin genotipi aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Sarı tohumlu olma özelliği: A, Yeşil tohumlu olma özelliği: a’ya baskındır.)
Doğru Cevap: "D" Aa x Aa
Soru Açıklaması
3.
Bezelyelerde sarı tohum özelliği, yeşil tohum özelliğine baskındır. Mendel kurallarına göre aşağıdaki genotipe sahip bezelyelerin arasındaki çaprazlamalardan hangisinde %50 sarı tohumlu, %50 yeşil tohumlu bezelyelerin oluşması beklenir?
Doğru Cevap: "C" Ee x ee
Soru Açıklaması
4.
Bezelyelerde gövdenin uzun olma özelliği, kısa olma özelliğine baskındır.

Buna göre uzun boylu homozigot baskın iki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşan bezelyelerin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Tamamı uzun boylu homozigot baskındır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda yuvarlak tohumlu homozigot bir bezelye ile buruşuk tohumlu homozigot bir bezelyenin çaprazlanması gösterilmiştir.

(A: Yuvarlak tohumluluk geni olup baskındır,
a: Buruşuk tohumluluk geni olup çekiniktir.)
Bu çaprazlama sonucunda oluşan yuvarlak tohumlu bezelyelerin oranı nedir?
Doğru Cevap: "D" 4/4
Soru Açıklaması
6.
Bezelye bitkisinin çiçek rengi ile ilgili yapılan çaprazlamada elde edilen bireylerin özellikleri tablodaki gibidir.


Buna göre çaprazlanan bezelye bitkilerinin genotipleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bb x Bb
Soru Açıklaması
7.
Çekinik genle aktarılan bir hastalığın yavrularda ortaya çıkması,

Anne Baba

I. AA x AA

II. Aa x aa

III. Aa x Aa

IV. AA x Aa

çaprazlamalardan hangisinde olabilir?
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Bir araştırmada bezelye bitkisinin boy uzunluğunun kalıtımı ile ilgili aşağıdaki çaprazlamalar yapılmıştır.


Yapılan bu çalışmaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İkinci döldeki kısa boylu bitkiler, bu özellik bakımından homozigottur.
Soru Açıklaması
9.
Akraba evliliği ile genetik hastalık ilişkisi hakkında;

I. Akrabaların genetik yapısının benzerliği kalıtsal hastalıkların görülme olasılığını artırabilir.

II. Akraba evliliklerinde, hastalığa neden olan çekinik genlerin yavrularda bir araya gelme olasılığı artar.

III. Akraba evliliğinde, çekinik bir genetik hastalık bakımından hem anne hem de baba melez ise çocukların hepsi hasta olur.

şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Bir araştırmacı deneylerinde düz tohum zarflı ve boğumlu tohum zarflı bezelyelerle aşağıdaki çaprazlamaları yapıyor.Araştırmacı aşağıdakilerden hangisine 1. çaprazlama sonucunda değil, sadece 2. çaprazlama sonucunda ulaşabilir?
Doğru Cevap: "D" Melez dölde çekinik özellikten sorumlu genin korunarak bir sonraki kuşağa aktarılabileceğine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.