logo

1.


Hakan ve Demet arasında yukarıdaki gibi bir konuşma gerçekleşmiştir. Verdikleri bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Sarı saç özelliği, siyah saç özelliğine baskındır.
Soru Açıklaması
2.
Emel, sınıfındaki bazı arkadaşlarının fenotip özelliklerini aşağıdaki tabloya işaretliyor:


Bu tablodaki verilere göre Emel, aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir?
Doğru Cevap: "A" Bir özelliğin baskın olması, çekinik başka bir özelliğin ortaya çıkmasını etkilemez.
Soru Açıklaması
3.Öğretmen:
“Yukarıda resimleri verilen Meral Hanım ve Murat Bey’in yapılan genetik incelemeler sonucunda, kesinlikle sarı saçlı çocuklarının olamayacağı anlaşılmıştır. Bu durumu nasıl açıklarsınız?”Öğrencilerin bu durumla ilgili olarak yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
(Siyah saç baskın (A), sarı saç çekinik (a) genle kontrol edilmektedir.)
Doğru Cevap: "A" Meral Hanım aa, Murat Bey AA genotiplidir.
Soru Açıklaması
4.


 Yukarıdaki tabloda K ve L ile gösterilen genlere (alel) sahip anne babanın çocuklarının saç fenotipleri verilmiştir.
Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" K geni, her durumda kıvırcık saç özelliği kazandırmaktadır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki tabloda göz rengine ait gen yapısı ve dış görünüşleri verilmiştir.

Gen Yapısı Dış Görünüş

SS Koyu göz rengi

Ss Koyu göz rengi

ss Renkli göz rengi

Yukarıdaki tabloya göre;

I. Koyu renkli göz rengi geni, renkli göz rengi genine baskındır.

II. Tabloda 3 farklı gen yapısı, 2 farklı dış görünüş bulunmaktadır.

III. Baskın gen dış görünüşte daima etkisini gösterir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
6.
Zeynep bezelye tohumları ile aşağıdaki çaprazlamayı yaparak buruşuk tohumlu bezelye üretiyor. Yaptığı çaprazlama sonucunda aşağıdaki sonuçlara varıyor.


I. Düz tohumlu bezelyenin genotipi melezdir.

II. Buruşuk tohumlu bezelyenin genotipi saf döldür.

III. Düz tohumlu olma geni çekinik gendir.

IV. Buruşuk tohumlu olma geni baskın gendir.


Buna göre Zeynep’ in yaptığı yorumlardan kaç tanesi doğrudur? ( Düz: D, Buruşuk: d)
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
7.
Osman Bey ve Sezen Hanım’ın evliliklerinden 3 erkek çocukları vardır. Osman Bey doğacak olan 4.çocuğunun cinsiyeti için aşağıdaki tahminlerde bulunuyor.I. Kesinlikle kız olacak

II. Kesinlikle erkek olacak

III. %50 olasılıkla erkek olacak

IV. %75 olasılıkla kız olacakBuna göre Osman Bey’in yaptığı tahminlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde verilen bireylerin birbiriyle çaprazlanması sonucunda, belirli bir özellik yönünden bireylerin tümü genotip bakımından heterozigot olur?
Doğru Cevap: "A" Baskın saf döllerle çekinik saf döllerin
Soru Açıklaması
9.
Sarı renkli bezelye tohumu ile yeşil renkli bezelye tohumu çaprazlandığında sürekli sarı renkli bezelyeler elde ediliyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sarı renk dominanttır.
Soru Açıklaması
10.
Dış görünüşleri sağlıklı olan ve aynı kalıtsal hastalık genini heterozigot durumda taşıyan iki kişinin evliliğinden doğabilecek çocuklarda, bu hastalığın görülme olasılığı % kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 25
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.