logo
8. Sınıf 1. Ünite
Mevsimlerin Oluşumu
1.


Dünya’nın Güneş etrafındaki K ve L konumları şekildeki gibidir. Buna göre Dünya K ve L konumunda iken Türkiye’de hangi mevsimler yaşanır?
Doğru Cevap: "A" K- Kış L- Yaz
Soru Açıklaması
2.


Şekil-1 deki Dünya modelinde A ve B bölgelerinde yaşanan mevsimler şu şekildedir.
A : Sonbahar B: İlkbaharBuna göre bu Dünya modelinin Güneş etrafındaki konumu şekil-2'dekilerden hangisi gibi olabilir?
Doğru Cevap: "A" K
Soru Açıklaması
3.


Yukarıda Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları modellenmiştir. Buna göre Güneş ışınları Dünya hangi konumda iken Türkiye’ye dike yakın açılarla  gelir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
4.
Bir öğrenci Dünya üzerindeki K ve L noktalarını işaretleyerek aşağıdaki gibi Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı gösterir modeli hazırlıyor.Öğrencinin hazırladığı model için;


I.  Dünya I. Konumda iken K ülkesinde İlkbahar mevsimi yaşanırken L ülkesinde sonbahar mevsimi       yaşanmaya başlar.II.  Dünya II. konumdan III. konuma doğru hareket ederken, K ülkesinde gündüz süresi, L ülkesinde gece süresi artar.III. Dünya II. Konumda K ülkesinde yaz mevsimi yaşanırken, L ülkesinde yaz mevsimi IV konumda görülür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Dünya kendi ekseni etrafında 23 derece 27 dakika eğik bir açı döner.Eğer bu açı ile dönmeseydi;


I.  Dünya üzerindeki farklı konumlara düşen ışık miktarı yıl boyunca değişmez.


II.  Dünya'nın her konumunda o yere özel değişmeyen bir mevsim olur.


III. Dünya'nın her konumunda gece gündüz süreleri eşit olur.


olaylarından hangileri meydana gelebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
6.
Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanması aşağıdaki gibi gösterilmiştir.Dünya, Güneş etrafındaki A ve B konumunda iken aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" B konumundan sonra K ülkesinde bir çubuğun gölge boyu azalırken, L ülkesinde çubuğun gölge boyu artar.
Soru Açıklaması
7.
Dünya'nın Güneş etrafındaki konumları aşağıdaki gibi çizilmiştirBuna göre Türkiye'de yaz mevsimi Dünya'nın hangi konumunda görülür?
Doğru Cevap: "D" N
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki şekilde Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımını yaptığı 21 haziran tarihindeki durumu gösterilmiştir.Dünya’nın şekildeki konumu düşünülerek K, L ve M noktalarına dikelen eşit boydaki çubukların gölgelerinin boyları için aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.