logo

1.
Şekilde oyuncak arabaya iki farklı durumda kuvvetler uygulanıyor.Birinci durumda Ali 5 N’lık bir kuvvet uygulayarak oyuncak arabayı ok yönünde hareket ettiriyor.
İkinci durumda ise aynı oyuncak arabaya Ali 5 N’lık kuvvet uygularken Mehmet, Ali ile aynı yönde 3 N’lık bir kuvvet uygulayarak arabayı Ali ile birlikte hareket ettiriyor.

Sürtünmelerin önemsenmediği bu durumlarla ilgili;

I. Birinci durumda araba dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.

II. İkinci durumda arabaya etki eden toplam kuvvet birinci durumdakinden fazladır.

III. İkinci durumda araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
2.
Bir öğrencinin yaptığı etkinlikle ilgili olarak gözlemleri,• Yatay zemindeki kutuya doğu-batı doğrultusunda zıt yönlü iki kuvvet uygulanmaktadır.


• Bileşke kuvvet 5 N olup kutu doğu yönünde hareket etmektedir.
şeklindedir.Bu durumu ifade eden şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "D" D
Soru Açıklaması
3.
Bir kutu şekildeki gibi aynı doğrultulu F1, F2 ve F3 kuvvetleriyle çekilmektedir.Kutuya etki eden bileşke kuvvet aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanır?
Doğru Cevap: "C" 7−1−5
Soru Açıklaması
4.
Yön pusulası şekilde verildiği gibi olan bir
ortamda Can alışveriş arabasını şekildeki ok
yönünde itmektedir.
Buna göre Can’ın alışveriş arabasına ok
yönünde uyguladığı kuvvetin yönü veya
doğrultusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yönü doğuya doğrudur.
Soru Açıklaması
5.
Bir deneyde yüke şekildeki gibi iki dinamometre
bağlanarak zıt yönde kuvvetler uygulanıyor.Bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangisine
ulaşılır?
Doğru Cevap: "D" Yük, net kuvvetin yönünde hareket eder.
Soru Açıklaması
6.
Yatay ve sürtünmesiz düzlemde duran tahta
bloğa aynı doğrultulu ve eşit bölmelendirilmiş
1, 2. ve 3. kuvvetler aynı anda uygulanıyor.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
7.
I. Daldan kopan elmanın yere düşmesi

II. Çantanın masa üstünde durması

III. Duran arabanın harekete geçmesi

Buna göre, yukarıdakilerden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
8.


Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
9.
Selin ve Metin, bir cismi şekilde görüldüğü
gibi birbirlerine doğru itmektedirler.
Buna göre, Selin ve Metin’in cisme uyguladıkları kuvvetle ilgili, doğrultu ve yönleri dikkate alınarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Aynı doğrultuda olan, zıt yönlü kuvvetlerdir.
Soru Açıklaması
10.
Üç farklı cismin yaptığı hareket aşağıda verilmiştir:


• Dalda hareketsiz duran bir elma

• Daldan yere düşen bir armut

• Sabit sürat ile çembersel kavşağı dönen bir araba


Bu cisimlerden hangileri dengelenmemiş kuvvetler altındadır?
Doğru Cevap: "D" Armut ve araba
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.